تبلیغات
واحه ای در ذهن - شعری زیبا در وصف عشق های امروزی ...

        

                             وصف حال عشق های امروزی که گویی جانا سخن از زبان ما میگویی ...

                 البته متاسفانه اسم شاعرش رو نمیدونم.شعر رو حفظ بودم ولی اسم شاعر رو نه ... 

تعبیر من هم ازعشق در روزگار ما : معامله ای است که هر یک از طرفین حق فسخ یک طرفه آنرا در هر سر رسیدی بدون پرداخت غرامت دارند.

 

                                       عشق یعنی پاتوق شلوارها

                                       فصل شرم آور تر دیدارها

                                     عشق یعنی التهاب رختخواب

                                    پیکری بر پیکری در پیچ و تاب

                                   در خُم احساس یک نم اشک نیست

                                   لیلی و مجنون شدن جز کشک نیست

                                   طبل طوفان خامُش است و باد مُرد

                                       تیشه ها افتاده و فرهاد مُرد

                                   ادامه این شعر زیبا در ادامه مطلب

کوچه باغ عاشقان سوت است و کور

جوکناران عاری از رد عبور

نام یاری بر درختی کَنده نیست

خالکوبی بر تنی زیبنده نیست

راویان را قصه ها از یاد رفت

داستان ها بی صدا با باد رفت

دور حالا با کمر باریک هاست

قصه در جان شب تاریک هاست

عشق حالا داستانی دیگر است

از غم و هجران و عزلت بهتر است

هم نوا با لکنت فریادها

می روند از یادها فرهادها

گاهگاهی آن کلاغ در به در

می دهد از شهر بی شرمان خبر :

زهره با مرد غریبی دیده شد

ویس پشت کوچه ای بوسیده شد

دوش رامین با زن همسایه خفت

از منوچهر جفاگر قصه گفت

قیس در بالین خیس شهوت است

لیلی امشب جای دیگر دعوت است

وامق ما دختری را تور کرد

گرچه عذرا این پسر مشهور کرد

از فضا بوی غریبی می رسد

لعبت عاشق فریبی می رسد

مغز در مِجری سر آشفته است

قلب در شلوار عاشق خفته است

شعر می خواند حواسش لیک نیست

عاشق و معشوق و شعر و شور چیست!

عشق در بالین شهوت زنده است

وعده از آب خیانت زنده است

وعده هایی می رسد با بادها

روز دیگر می رود از یادها

خام حرف " دوستت دارم " مشو

" نیست یاری غیر تو یارم " مشو

عشق بی بنیاد را در شیشه کن

بستر و آغوش را اندیشه کن

شعرها افسانه هایی بیش نیست

عقل با افسانه ها هم کیش نیست

وزن را شاعر رعایت می کند

" بشنو از نی چون حکایت می کند "

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

عشق را هم قاطی پیمانه کن

داستان خوشگل عشقی بساز

عاشق ناکامی و راز و نیاز:

" عاشقان هم خانه ی درد اند و داغ

هم دم پروانه و رقص چراغ

چشم های دختران بی قرار

دوخته در انتظار شهسوار

شهسوار داستان های قدیم !

نیت وصل تو را فالی زدیم

سال ها رفته است و ما در منظریم

عمر تا باقی است خیره بر دریم "

شعر ها را قاب بر دیوار کن

" این فقط شعر است " را تکرار کن

قصه شیرین است اما راست نیست

آنچه دل از عاشقی می خواست نیست

آرمیده شعرها لای کتاب

مادران قصه گو را بُرده خواب

طفل ها گوش شنفتن چیده اند

قبل فصل بیستون شاشیده اند . . .

خانه استیجاری و مجنون فقیر

آه مجنون ! گر تهی دستی بمیر

عشق ، ثروت نیست روزی بود اگر

هست شهوت ؛ نیست روزی بود اگر

فکر نان سفره ی لیلی ت باش

کاسه دیگر نشکند در روز آش . . .

شهسوار آمد ولی بی اسب و زین

پشت در چشمی نبودش در کمین

دیر آمد دخترک دیگر زن است

چارمین فرزند را آبستن است

شهسوار جاده های مرمرین !

رو بساط منقل و وافور چین

پر در آوردی و جستی چون ز جای

در مقام عاشقی اینسان سرای :

" عشق یعنی پاتوق شلوارها

فصل شرم آور تر دیدارها

طبل طوفان خامُش است و باد مُرد

تیشه ها افتاده و فرهاد مُرد